யார் தலைவர்?

posted in: admire | 0

தலைவர்கள், கட்சித் தலைவர்கள் என்ன வித்தியாசம்?

அடுத்த தேர்தலைப் பற்றி கவலைப்படுபவர்கள் கட்சித் தலைவர்கள். அடுத்த தலைமுறையைப் பற்றி சிந்திப்பவர்கள் தலைவர்கள்!

காமராஜர் – தலைவர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *