பொறுமையைக் கடைப்பிடியுங்கள்

posted in: admire, lessons | 4

இப்போதுள்ள அரசியல் தலைவர்கள் பலர் மக்களிடம் உங்களுக்கு நான் அதைச் செய்கிறேன், இதைச் செய்கிறேன் என்று சொல்லி தேவையில்லாத வாக்குறுதிகளை வழங்குகிறார்கள்.

தேவையான செயல்களைக்கூட செய்ய மறுக்கிறார்கள். அவசரப்பட்டு சில செயல்களைச்செய்து அவமானத்திலும் அமுங்கிப் போகிறார்கள். அவசரத்தில் அள்ளித் தெளித்த கோலங்களாக சில அரசியல் தலைவர்கள் இருப்பது மிகவும் வருத்தமளிக்கும் விஷயமாகும்.

“பதறும் காரியம் சிதறும்” என்பார்கள். திட்டமிடாமல் அவசரப்பட்டு செய்யப்படும் செயல்கள் முடிவில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும், மேலும் அவமானங்களை உருவாக்கும்.

இதனை உணர்ந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் நிதானமாகச் செயல்படுவதற்கு எளிய வழியாக “ஆகட்டும் பார்க்கலாம்” என்னும் வார்த்தைகளை உபயோகித்து வந்தார்.

எந்தக் காலத்திலும் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பது பெருந்தலைவரின் சிந்தனையாகும்.

4 Responses

  1. shameema

    Information availaible r very useful, even incidents happened in kamarajar life’s r showing his simplicity, moreover tamil sentences can be improved for readers interest.

  2. http://www./

    Bueno amigos, el sorteo llego a su fin y el número afortunado del sorteo matutino fue el “55“, el blog de .Les agradezco nuevamente a todos por su buena onda y participación y me contacto vía mail con el ganador para coordinar el envió del premio.Aprovecho para desearles a todos unas muy felices fiestas y que el año que esta por comenzar arranque con la mejor de las ondas.Saludos 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *